Avis Llegal

En compliment de l’articul 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de l’Informació i Comerç Electronic (LSSICE), el Titular expon les seues SENYES IDENTIFICATIVES.

  • Titular: Diego López Rodríguez
  • NIF:  B16945420
  • Domicili: Valencia
  • Correu electrónic: info@valenciasailingdistrict.com
  • Lloc Web: https://valenciasailingdistrict.com

CONDICIONS D’US

L’utilisació del lloc Web t’otorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clausules i condicions d’us incloses en les pagines:

Si no estiguera conforme en totes i cada una d’estes clausules i condicions ABSTÉNGASE d’utilisar este lloc Web.

L’acces a este lloc Web no supon, en modo algú, l’inici d’una relació comercial en el Titular.

A través d’este lloc Web, el Titular li facilita l’acces i l’utilisació de diversos continguts que el Titular o els seus colaboradors han publicat per mig d’Internet.

A tal efecte, voste està obligat i compromes a NO utilisar qualsevol dels continguts del lloc Web en fins o efectes ilicits, prohibits en este Avis Llegal o per la llegislació vigent, lesius dels drets i interesses de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilisar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilisació dels continguts, els equips informatics o els documents, archius i tota CLASE de continguts almagasenats en qualsevol equip informatic propis o contractats pel Titular, d’atres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

MESURES DE SEGURITAT

Les senyes personals que facilite al Titular poden ser almagasenats en bases de senyes automatisades o no, cuya Titularitat correspon en exclusiva al Titular, que assumix totes les mesures de índol éecnica, organizativa i de seguritat que garantisen la confidentialitat, integritat i calitat de l’informació continguda en les mateixes d’acort en lo establit en la normativa vigent en protecció de senyes.

No obstant, deu ser conscient de que les mesures de seguritat dels sistemes informatics en Internet no son sancerament fiables i que, per tant el Titular no pot garantisar l’inexistencia de virus u atres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informatics (software i HARDWARE) de l’Usuari o en els seus documents electronics i fichers continguts en els mateixos encara que el Titular posa tots els mijos necessaris i presa les mesures de seguritat oportunes per a evitar la presencia d’estos elements amoladors.

SENYES PERSONALS

Voste pot consultar tota l’informacio relativa al tractament de senyes personals que arreplega el Titular en la pagina de la Política de Privacidad.

CONTINGUTS

El Titular ha obtingut l’informació, el contingut MULTIMEDIA i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, pero, si be ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que l’informacio continguda es correcta, el Titular no garantisa que siga exacta, completa o actualisada. El Titular declina EXPRESAMENTE qualsevol responsabilitat per error u omissió en l’informació continguda en les pagines d’este lloc Web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut illegal o ilicit, virus informatics, o mensages que, en general, afecten o violen drets DE EL Titular o de tercers.

Els continguts https://valenciasailingdistrict.com tenen unicament una finalitat informativa i baix ninguna circumstancia deuen usar-se ni considerar-se com oferta de venda, solicitut d’una oferta de compra ni recomanacio per a realisar qualsevol atra operació, salvo que aixina s’indique EXPRESAMENTE.

El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancelar o restringir el contingut de https://valenciasailingdistrict.com, els vinculs o l’informacio obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avis.

El Titular no es responsable dels danys i perjuïns que pogueren derivar-se de l’utilisació de l’informació del lloc Web o de la continguda en les xarcies socials del Titular.

ENLLAÇOS A ATRES LLOCS WEB

El Titular pot proporcionar-li acces a llocs Web de tercers mediant enllaços en la finalitat d’informar sobre l’existencia d’atres fonts d’informacio en Internet en les que podra ampliar les senyes oferides en el lloc Web.

Estos enllaços a atres llocs Web no suponen en ningun cas una sugerencia o recomanació per a que voste visite les pagines web de desti, que estan fora del control del Titular, per lo que Titular no es responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtinga al seguir els enllaços.

Aixina mateixa, el Titular no respon dels LINKS o enllaços ubicats en els llocs web vinculats als que li proporciona acces.

L’establiment de l’enllaç no implica en ningun cas l’existencia de relacions entre Titular i el propietari del lloc en el que s’establixca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o servicis.

Si accedix a un lloc Web extern des d’un enllaç que trobe en el Lloc Web voste deura llegir la propia politica de PRIVACIDAD de l’atre lloc web que pot ser diferent de la d’este lloc Web.

PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els drets estan reservats. Tot acces a este lloc Web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, almagasenage permanent i la difusió dels continguts o qualsevol atre us que tinga finalitat publica o comercial queda Expresamnet prohibida sense el consentiment previ expresse i per escrit de Titular.

LLIMITACIO DE RESPONSABILITAT

L’informació i servicis inclosos o disponibles a través d’este lloc Web poden incloure incorreccions o erros tipografics. De forma periodica el Titular incorpora millors i/o canvis a l’informacio continguda i/o els Servicis que pot introduir en qualsevol moment.

El Titular no declara ni garantisa que els servicis o continguts siguen interromputs o que estiguen lliures d’erros, que els defectes siguen corregits, o que el servici o el servidor que ho posa a disposicio estiguen lliures de virus u atres components nocius sense perjuï de que el Titular realisa tots els esforços en evitar este tipo d’incidents.

El Titular declina qualsevol responsabilitat en cas de que existixquen interrupcions o un mal funcionament dels Servicis o continguts oferits en Internet, qualsevol que siga la seua causa. Aixina mateixa, el Titular no se fa responsable per caigudes de la xarcia, perdües de negoci a conseqüencia de dites caigudes, suspensions temporals de decorregut electric o qualsevol atre tipo de dany indirecte que te puga ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions en base a l’informacio inclosa en el lloc Web, el Titular te recomana comprovar i contrastar l’informacio rebuda en atres fonts.

CONTACTE

En cas de que voste tinga qualsevol dubte al voltant d’estes Condicions llegals o vullga realisar qualsevol comentari sobre este lloc Web, pot enviar un mensage de correu electronic a la direcció info@valenciasailingdistrict.com.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mismas y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies